prezentacje.edu.pl
Wojciech Murzyn
 
wojciech murzyn

Wojciech Murzyn napisz...  ukończył studia na Politechnice Warszawskiej w roku 1987. W latach 1987-1992 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Telekomunikacji PW. Prowadził zajęcia dydaktyczne i prace badawcze. W latach 1992-1998 pracował w Digital Telecommunication Systems a od 1998 w Siemens Communications.

Pracując w środowisku biznesowym Wojciech Murzyn pozostaje zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej. Jest współautorem programu przedmiotu Techniki prezentacji, który prowadzi od 1998 roku na studiach magisterskich a od 2005 na konwersatorium studiów doktoranckich PW. Za przygotowanie i prowadzenie tego przedmiotu zespół dydaktyczny otrzymał w roku 2000 Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Wojciech Murzyn prowadzi także szkolenia biznesowe z zakresu sztuki prezentacji i wystąpień publicznych.

Regularnie występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach, jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu technik komunikacji oraz obsługi klienta i gospodarki elektronicznej. Opracował witrynę internetową www.prezentacje.edu.pl będącą źródłem informacji na temat sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Prowadzi konsultacje z zakresu planowania, przygotowania i prowadzenia prezentacji i szkoleń.

Od wielu lat prowadzi praktykę szkoleniową. W swoich szkoleniach łączy wiedzę przedmiotową, umiejętności dydaktyczne ugruntowane akademicką praktyką wykładową z doświadczeniem zawodowym zgromadzonym w ciągu kilkunastu lat pracy w biznesie. Jest inżynierem telekomunikacji, zajmuje się także zagadnieniami obsługi klienta, systemów CRM i call center.

Wojciech Murzyn jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń: IEEE Professional Communication Society oraz Society for Technical Communication.Zamknij